VENUJTE LEOVI 2% Z VAŠICH DANÍ

Pre darovanie Vašich 2% z daní, v prípade akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovať telefonicky, správou alebo mailom. Ďakujem

Kontakt

Andrea Pőczová: +421 949 020 405; emailpoczova@gmail.com  

Názov OZ: LEONARDOVA CESTA

IČO: 37929020 

Vďaka Vašim 2% z daní budeme môcť naďalej rehabilitovať, navštevovať denné centrum, rôzne terapie a využívať špeciálne pomôcky. Toto všetko je pre Leuškove napredovanie a zlepšenie kvality života veľmi dôležité. Práve vďaka Vám máme šancu sa priblížiť nášmu snu, aby mohol Leonard behať, rozprávať a smiať sa spolu s ostatnými deťmi. 

Za Vašu pomoc sme Vám úprimne vďační! 

Postup pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€. 3% z Vašej zaplatenej dane viete darovať, ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali.
 4. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, vypíšte do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, vid priložený súbor. 
 5. "Vyhlásenie" prosím vyplňte nasledovne: 
 6. - vyplňte svoje osobné údaje.
 7. do riadku č.12 vpíšte sumu z riadku č.24 z Potvrdenia o zaplatení dane
 8.  - do riadku č. 13 vypočítate 2% z predošlej sumy (0,02 x predošlá suma) a zaokrúhlite matematicky. 
 9. (Zaokrúhlenie sumy 2 % podielu zaplatenej dane
  Ako sa zaokrúhli suma 25,483 eura a suma 25,488 eura na poukázanie 2 % podielu zaplatenej dane za rok 2020?
  Odpoveď
  Suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane, ktorú daňovník poukazuje neziskovej organizácii, sa zaokrúhli nasledovne: suma 25,483 eura sa zaokrúhli na 25,48 eura a suma 25,488 eura sa zaokrúhli na sumu 25,49 eura.
   )
 10. - do riadku č. 14 vpíšete dátum z riadku č.26 z Potvrdenia o zaplatení dane. Ak v Potvrdení nie je uvedený dátum, vpíšte dátum 31.3.2024.
 11. - v spodnej časti doplňte aktuálny dátum, bydlisko a vlastnoručný podpis.
 12. Takto vyplnené Potvrdenie a Vyhlásenie sa doručuje Daňovému úradu príslušnému Vášmu bydlisku - osobne alebo poštou, v lehote do 30.4.2024. Oba papiere je potrebné odovzdať súčasne.
 13. Ak máte veľa práce, stačí ak nám Potvrdenie  - originál, pošlete poštou/mailom alebo odovzdáte osobne nám alebo niekomu z našej rodiny. Radi odovzdáme tlačivá za Vás.
 14. Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa...nie však poukázaná suma) do našej organizácie - novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku.
 15. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ďakujeme.

Súbory na stiahnutie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 

Postup pre fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.
 2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, Potvrdenie o podaní daňového priznania), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, Potvrdenie o podaní daňového priznania).
 3. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa...nie však poukázaná suma) do našej organizácie - novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme.

Postup pre právnické osoby

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa. POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane - vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane - označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.
 2. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 3. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (názov, sídlo, právna forma...nie však poukázaná suma) do našej organizácie - novinka od roku 2016. Políčko na zaškrtnutie nájdete v prvom riadku IV. časti daňového priznania. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme.