Terapie, ktoré Leonard navštevuje

Neurino v Šamoríne je rehabilitačno-poradenská spoločnosť, ktorá sa zaoberá skvalitňovaním života detí, ktoré mali sťažený štart do života. V súčasnosti sa venuje deťom s viacnásobným postihnutím a rôznymi genetickými a metabolickými chorobami.

Leonard navštevuje Neurino od svojich troch mesiacov každý druhý pracovný deň a zároveň tu absolvuje intenzívne rehabilitačné pobyty. Neurino sa počas posledných rokov stalo našim druhým domovom a útočiskom. Leonard síce nie je nadšencom rehabilitácie, napriek tomu si svoju fyzioterapeutku Hedvigu a jej psíkov veľmi obľúbil a sú skutočnými priateľmi.

Detské cetrum Hrajko sa nachádza v Podunajských Biskupiciach. Je to zariadenie pre deti s potrebou špeciálnej starostlivosti. Je to miesto, kde aplikujú vysokú kvalitu služieb a široké spektrum aktivít zameraných na všestranný fyzický a psychický rozvoj osobnosti každého dieťaťa formou celodenného pobytu.

Pre intenzívny posun Leonardových psychických schopností je potrebná návšteva centra 4 krát týždenne, pretože profesionálny prístup k rozvoju je predpokladom úspešného naučenia všetkých základných znalostí a zručností. K pravidelným Leonardovým aktivitám v centre patria hydroterapia, arteterapia, muzikoterapia, bazálna stimulácia, terapia hrou, pohybová činnosť a školská príprava.

Leonard má centrum Hrajko veľmi rád a domov sa vždy vracia s kľudnou a pohodovou náladou.

Adeli Medical Centre v Piešťanoch je medzinárodné rehabilitačné centrum, ktoré sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu. Najväčšou výhodou ADELI Medical Centra je jeho mimoriadne intenzívny a individuálny terapeutický program a rozsiahla starostlivosť. Päť hodín denne a šesť dní v týždni sa o každého pacienta stará multidisciplinárny tím: lekári, terapeuti, maséri, logopédi a iní špecialisti - 5 až 7 odborníkov.

Počas dvoch intenzívnych týždňov Leonard každý deň absolvuje termo/ kryokontrastné ošetrenie, neurofyziologické pohybové cvičenie Adeli, bahenný zábal, celotelovú masáž, magnetoterapiu a logopédiu. Každý druhý deň absolvuje hydroterapiu a manuálnu terapiu.

Vďaka komplexnému prístupu dosahuje Leonard výborné výsledky a po každom pobyte je u neho viditeľný výrazný posun vpred po motorickej aj mentálnej stránke.

Logopédia a multisenzorická stimulácia v Seredi 

Denné Centrum POMOCNÍČEK poskytuje komplexnú logopedickú starostlivosť detským klientom, ktorí majú narušenú komunikačnú schopnosť.

Táto starostlivosť zahŕňa diagnostiku, špecifickú logopedickú intervenciu a poradenstvo. V rámci tejto činnosti poskytujú aj špeciálnopedagogickú starostlivosť a multisenzorickú stimuláciu všetkých percepčných modalít (zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, vnímanie zmien polohy a pohybu). Terapeutický proces je vysoko individuálny, zameraný na riešenie konkrétnych ťažkostí a potrieb jednotlivých klientov.

Leonardovým problémom je aj príjem potravy a tekutín. Nácvik správneho kŕmenia a podávania tekutín čo najvhodnejším spôsobom patrí tiež k pravidelným tréningom počas terapie.

Leonard zbožňuje Lenkinu masáž tváre a stimuláciu ústnej dutiny agávovým sirupom. Vždy, keď si ľahne na terapeutický stôl, vyčarí obrovský úsmev a ručičkami ukazuje, ako sa nevie dočkať ošetrenia. Logopédiu navštevujeme raz týždenne.

Tunely Ravne v mestečku Visoko patria k najväčšiemu prehistorickému pyramídovému komplexu na Zemi. Existuje niekoľko vedeckých štúdií, ktoré vysvetľujú, prečo je pobyt v tuneloch veľmi prospešný zdraviu a podporuje liečenie organizmu. V tuneloch je špecifické prostredie, ktoré svojou jedinečnou kombináciou ovplyvňuje ozdravné procesy v tele. V takýchto podmienkach sa podľa vedcov dokážu bunky v ľudskom tele sami regenerovať a liečiť.

Do tejto chvíle sme s Leom absolvovali 11 pobytov vo Visoko, pričom najkratší trval 4 dni a najdlhší mesiac. Po každom pobyte sú u Lea viditeľné a veľakrát aj lekármi potvrdené zlepšenia motorických a mentálnych schopností. Po pobytoch u neho evidujeme zlepšenie zažívacích ťažkostí, zlepšenie potravinových alergií a intolerancií, zlepšenie zraku, dýchania a mnoho iného. Leonard návštevy tunelov veľmi obľubuje. Nikdy tam zatiaľ neplakal. Niekedy spí a inokedy len ticho oddychuje a sleduje okolie v tuneloch.

Fotogaléria