ADELI Medical Center v Piešťanoch

14.01.2019


Adeli Medical Centre v Piešťanoch je medzinárodné rehabilitačné centrum, ktoré sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu. Najväčšou výhodou ADELI Medical Centra je jeho mimoriadne intenzívny a individuálny terapeutický program a rozsiahla starostlivosť. Päť hodín denne a šesť dní v týždni sa o každého pacienta stará multidisciplinárny tím: lekári, terapeuti, maséri, logopédi a iní špecialisti - 5 až 7 odborníkov.

Počas dvoch intenzívnych týždňov Leonard každý deň absolvuje termo/kryokontrastné ošetrenie, neurofyziologické pohybové cvičenie Adeli, bahenný zábal, celotelovú masáž, magnetoterapiu a logopédiu. Každý druhý deň absolvuje hydroterapiu a manuálnu terapiu.

Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Pri ošetrovaní neurologických deficitov má v porovnaní s ďaleko rozšírenejšou motorickou rehabilitáciou hlbší účinok proprioceptívna stimulácia. Je tomu tak preto, lebo propriocepcia podnecuje nervový systém tam, kde poškodenie vzniklo, a tým vytvára lepší základ pre úspešnú rehabilitáciu.

Vďaka komplexnému prístupu dosahuje Leonard výborné výsledky a po každom pobyte je u neho viditeľný výrazný posun vpred po motorickej aj mentálnej stránke.

Žial 2 týždne v Adeli vychádzajú 4.104 Eur. Preto Vás prosíme o podporu, aby mohol Leonard absolvovať tieto pobyty čo najčastejšie.