Detské centrum Hrajko

14.01.2019

Detské cetrum Hrajko sa nachádza v Podunajských Biskupiciach.  Je to zariadenie pre deti s potrebou špeciálnej starostlivosti. Je to miesto, kde aplikujú vysokú kvalitu služieb a široké spektrum aktivít zameraných na všestranný fyzický a psychický rozvoj osobnosti každého dieťaťa formou celodenného pobytu.o

Pre intenzívny posun Leonardových psychických schopností je potrebná návšteva centra 4 krát týždenne, pretože profesionálny prístup k rozvoju je predpokladom úspešného naučenia všetkých základných znalostí a zručností. K pravidelným Leonardovým aktivitám v centre patria hydroterapia, arteterapia, muzikoterapia, bazálna stimulácia, terapia hrou a pohybová činnosť.

Leonard má centrum Hrajko veľmi rád a domov sa vždy vracia s kľudnou a pohodovou náladou.