Logopédia a multisenzorická stimulácia v Seredi

14.01.2019

Denné Centrum POMOCNÍČEK poskytuje komplexnú logopedickú starostlivosť detským klientom od narodenia až do dospelosti, ktorí majú narušenú komunikačnú schopnosť. 

Táto starostlivosť zahŕňa diagnostiku, špecifickú logopedickú intervenciu a poradenstvo. Vrámci tejto činnosti poskytujú aj špeciálnopedagogickú starostlivosť a multisenzorickú stimuláciu všetkých percepčných modalít (zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, vnímanie zmien polohy a pohybu). Terapeutický proces je vysoko individuálny, zameraný na riešenie konkrétnych ťažkostí a potrieb jednotlivých klientov. 

Leonardovým problémom je aj príjem potravy a tekutín. Nácvik správneho kŕmenia a podávania tekutín čo najvhodnejším spôsobom patrí tiež k pravidelným tréningom počas terapie. 

Leonard zbožňuje Lenkinu masáž tváre a stimuláciu ústnej dutiny agavovým sirupom. Vždy, keď si ľahne na terapeutický stôl, vyčarí obrovský úsmev a ručičkami ukazuje, ako sa nevie dočkať ošetrenia. Logopédiu v Seredi navštevujeme raz týždenne.